Výklopná vrata a garáže

S nárůstem automobilismu v české kotlině přirozeně vyvstala potřeba čtyřkolé miláčky někde uskladňovat. Ve větších městech se problém parkování řešil zpravidla přistavením vozu k bydlišti majitele a přehozením ochranné plachty. Ne každý vlastník automobilu měl však k dispozici vhodný parkovací prostor, a i ti, kterým se místa dostávalo, začali po čase bědovat nad rzí prokvetlým vozidlem. Řešení bylo nasnadě.

Výklopná vrata – bezpečí garáže

Nejlepším způsobem jak parkovat auto, je jeho ustájení v suché, mrazu a povětrnostním podmínkám odolné garáži. Ne že by existence garáží u nás byla spjata až se situací, kdy se automobil stal téměř samozřejmostí v každé rodině, ale k opravdovému nárůstu a potřebě došlo právě v tomto období. Za první republiky kdy vlastnilo vozidlo pouze několik vyvolených továrníků a živnostníků, nebyl s nedostatkem garáží problém. Zámožní motoristé totiž neměli problém s přistavěním garáže ke své vile či rodinnému domku. Takže pokud člověk spatřil na některém výstavném domě také výklopná vrata, bylo to známkou toho, že zde bydlí opravdová honorace. Ovšem v dobách socialismu, kdy většina motoristů patřila k obyvatelům panelových domů, se situace změnila. Panelová sídliště skutečně neumožňují parkovat stovkám či tisícům svých motorizovaných obyvatel, před domem.

Vnitřní pohled na vrata

Výklopná vrata - pohled zevnitř garáže

Garáže a jejich boom v Čechách

Začalo se tedy s výstavbou garáží ve speciálně vyhrazených oblastech města, nejčastěji na perifériích. Vznikly tak ojedinělé garážové kolonie, které jsou dodnes architektonickou zvláštností. Vlastnit garáž v dobách komunismu bylo podobným štěstím jako například získat vysněný byt. Garáže se ovšem nestaly pouze parkovacím místem pro čtyřkolý rodinný poklad. Garáž se stala plnohodnotným, takříkajíc relaxačním místem, pro svého majitele. Motoristé u svých garáží trávili mnoho času čištěním a umýváním auta, jeho leštěním a technickou úpravou a péčí. Pro technicky založené typy tak byla garáž tím, čím byla pro jiné zahrádka či chata. V některých případech nacházely garáže i docela poetičtější využití. Výklopná vrata a brány za sebou mnohdy skrývala zkušebnu některé z mladých a progresivních kapel, kterým situace nedovolovala zkoušet své šlágry v jiných prostorách.

Garážová vrata výklopná obecně vynikají dlouhou životností. Vyrábějí se z velmi robustní a trvanlivé konstrukce umožňující jejich vyklápění. Garážová vrata výklopná sice nemají tak vynikající izolační vlastnosti jako je tomu např u sekčních garážových vrat, stále však patří v tomto ohledu k nadprůměru. Podobně jako u nejčastěji viděných sekčních garážových vrat, také garážová vrata výklopná je možné ovládat i v případě výpadku proudu. To samé platí i pro dodatečnou instalaci dálkového ovládání. Garážová vrata výklopná nejsou vhodná do prostoru, kdy je garáž umístěna příliš blízko k chodníku nebo plotu. Jejich vyklápění by logicky mohlo omezovat pohyb po chodníku.

Výrobcem garážových vrat je firma WIŚNIOWSKI Ltd.